Relaties

Relaties

Als u uw relatie officieel wilt maken kunt u kiezen voor verschillende mogelijkheden. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Wij geven u in een persoonlijk gesprek de aandacht die u verdient en gaan uitgebreid in op uw specifieke wensen. Vanzelfsprekend attenderen wij u op de gevolgen die uw keuzes met zich meebrengen.

Huwelijk

De algehele gemeenschap van goederen die we bijna allemaal nog van vroeger kennen bestaat niet meer! Sinds 1 januari 2018 trouwt u in de beperkte gemeenschap van goederen. Alle persoonlijke/privé bezittingen en schulden die u voor het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Als u de ‘oude’ gemeenschap van goederen wilt of bent u ondernemer en u wilt zakelijk en privé juist beter scheiden, dan is het van groot belang dat u huwelijkse voorwaarden opmaakt.

De keuze voor het wettelijke stelsel of huwelijkse voorwaarden hangt af van uw persoonlijke situatie. Huwelijkse voorwaarden worden vaak opgesteld wanneer een van de partners ondernemer is of wanneer de ene partner over meer vermogen beschikt dan de andere.

Het is dus verstandig om u vóór het huwelijk door ons te laten adviseren wat het beste bij uw situatie past.

Ook tijdens uw huwelijk kunt u nog besluiten om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen of uw bestaande huwelijkse voorwaarden op te heffen omdat opheffen dikwijls fiscale voordelen oplevert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Geregistreerd Partnerschap

De wijze waarop een geregistreerd partnerschap aan wordt gegaan en de gevolgen ervan zijn gelijk aan trouwen. Zowel een huwelijk als het geregistreerd partnerschap worden afgesloten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Net als met het huwelijk wordt het partnerschap automatisch aangegaan in de beperkte gemeenschap van goederen.

Dat wil zeggen dat alle bezittingen en schulden van u samen is, tenzij dit anders geregeld wordt bij de notaris door middel van partnerschapsvoorwaarden.

Twee verschillen met een huwelijk zijn dat een partnerschap – onder voorwaarden – kan worden ontbonden zonder tussenkomst van een rechter en dat wanneer er een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, de partners niet automatisch ook de ouders van het kind zijn. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld. Voor advies en de voor- en nadelen van het geregistreerd partnerschap kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Samenlevingscontract

Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben. Tussen samenwoners bestaat er namelijk niet automatisch een (beperkte) gemeenschap van goederen. In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de financiële bijdrage in de kosten in elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, het gebruik van bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen, afspraken over alles wat met de woning te maken heeft en wie eigenaar is van de boedel.

Ook is een samenlevingsovereenkomst belangrijk als partners aanspraak willen maken op partnerpensioen na overlijden van de eerste van hen. Veel pensioenuitvoerders verlangen een samenlevingsovereenkomst waarin dit is overeengekomen.

Samenwoners zijn niet automatisch erfgenamen van elkaar, wat bij een huwelijk en het geregistreerd partnerschap wel het geval is. Daarom is het van belang bepaalde zaken tevens vast te leggen in een testament.

Het hebben van een samenlevingscontract kan van invloed zijn op de hoogte van de vrijstelling van de erfbelasting. Woont u korter dan 5 jaar samen, dan is een samenlevingscontract heel belangrijk om in aanmerking te kunnen komen voor de hoge vrijstelling die ook voor gehuwden en geregistreerd partner geldt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Download hier de brochure: SAMEN VERDER