Schenkingen

Schenkingen

Mensen willen soms tijdens hun leven een deel van hun vermogen wegschenken. Dit is dus duidelijk anders dan via het testament. Via een notariële schenking kan u een deel van uw vermogen schenken aan een van uw toekomstige erfgenamen.

Tijdens uw leven zou u bijvoorbeeld uw kinderen een financieel duwtje in de rug kunnen geven.
Als u geld schenkt aan uw kinderen of kleinkinderen, moeten zij hier soms belasting over betalen. Zij betalen geen belasting als uw schenking minder is dan een bepaald bedrag per jaar, de schenkingsvrijstelling.

Het is ook mogelijk om te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan zijn als ouders geen contanten hebben (het vermogen zit bijvoorbeeld in het huis of in het bedrijf) of wanneer zij graag nog de beschikking willen houden hun voorziening voor oude dag.  Een dergelijke schenking op papier gaat in de vorm van schulderkenning.

Laat u niet verrassen door de belastingdienst, maar laat u vooraf goed informeren door de notaris. Neem contact met ons op over de verschillende mogelijkheden.

Lees hier onze artikelen in de Súdwest Woningcourant van maart 2016 en september 2016.

Download hier de brochure SCHENKINGEN EN ERVEN