Schepen

Schepen

Door de ligging van ons kantoor in een watersportgebied en zakelijke contacten met enige rederijen is ons kantoor vertrouwd met overdrachten en hypotheken op schepen.

Bent u van plan om een schip of woonark te kopen? Of wilt u een hypotheek op uw vaartuig? Wij kunnen u informeren over de manier waarop eigendomsoverdrachten en dergelijke verlopen.

Zodra een boot of vaartuig ingeschreven staat bij het kadaster is de tussenkomst van een notaris verplicht.  Onze scheepvaartpraktijk is gericht op overdrachten en financieringen van binnenvaartschepen, zeeschepen, en pleziervaartuigen, ook grensoverschrijdend. Bij ons ontvangt u kosteloos advies, dus neem gerust contact met ons voor meer informatie.