Wat doet de notaris?

Wat doet de notaris?

De makelaardij hanteert goede koopcontracten maar gebruikt ook de juridische kennis van de notaris. Als de makelaar de overeenkomst heeft opgesteld stuurt hij/zij deze de overeenkomst naar de notaris. De notaris controleert vervolgens of er hypotheken op het pand rusten, wie de eigenaar is,  en of er sprake is van een faillissement. Hij stelt een contract op die de koper eigenaar maakt van het pand (leveringsakte).  Hij stelt de afrekening van de verkoper en koper op, en zorgt dat de hypotheken worden afgelost. Kortom, de notaris zorgt ervoor dat de overdracht correct en onpartijdig verloopt.  U kunt ook de koopovereenkomst door de notaris op laten stellen als er bij de aan- en verkoop geen makelaar aan te pas is gekomen.

Het is van belang om vóór het tekenen van de koopovereenkomst dit contract  te laten beoordelen door de notaris die de overdracht daarna voor u regelt.