Testament

Wanneer u komt te overlijden gaat uw hele vermogen over op uw erfgenamen volgens het Nederlandse erfrecht. Wilt u het echter dat op andere wijze het vermogen overgaat, dan kunt u dit  vast laten leggen in een testament bij de notaris.

Samenwoners doen er bijvoorbeeld verstandig aan een testament op te laten stellen aangezien zij niet automatisch van elkaar erven. Ook echtparen zonder kinderen doen er goed aan om hun persoonlijke situatie met de notaris te bespreken. Zonder testament erft de familie van de eerst stervende namelijk niets en de familie van de langst levende erft alles.

Verder is het heel goed mogelijk dat u door gewijzigde omstandigheden de inhoud van uw testament wilt wijzigen. Dan kunt u bij iedere Nederlandse notaris uw testament wijzigen of een nieuw testament op laten maken.

Er zijn tal van redenen om een testament op te laten stellen, veel gebruikte clausules in testamenten zijn als;

De voogdijregeling

Ouders regelen wie hun minderjarige kinderen gaan verzorgen en opvoeden voor het geval beide ouders komen te overlijden en de kinderen nog geen 18 jaar oud zijn.

Een bewind

Dit is een regeling waarbij de kinderen niet al op hun 18de jaar hun erfenis ter vrije beschikking krijgen, maar bijvoorbeeld pas als ze 23 jaar zijn. De reden is om het kind te behoeden tegen ondoordachte uitgaven en slechte invloeden van buitenaf.

Een privé-clausule (uitsluitingsclausule)

Hierbij wordt geregeld, dat wat de kinderen erven, privé blijft van het eigen kind en dat bij een echtscheiding de ex niet meedeelt in de erfenis van de ouders van het kind.

Oude testamenten aanpassen

Per 1 januari 2003 is de wetgeving op het gebied van erfrecht veranderd. De wetswijziging heeft met name gevolgen voor langstlevende testamenten. Indien u voor 1 januari 2003 samen met uw echtgenoot een testament heeft laten maken is het verstandig om uw testament na te laten kijken door uw notaris. Op deze wijze bent u zeker dat uw testament de gevolgen heeft die u destijds voor ogen had.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie onderstaande brochures:

Brochure nalatenschap:Hoe regel ik mijn nalatenschap

Brochure levenstestament/ algehele volmacht: “Waar zeg ik ja tegen